De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

De Voedselbank

De Voedselbank Dongeradeel is opgericht in mei 2010.
Vrijwilligers zamelen kosteloos beschikbaar gestelde levensmiddelen in en delen deze ook weer kosteloos uit aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Tweede en derde zondag van de maand

Gemeenteleden kunnen elke tweede en derde zondag van de maand houdbare producten meenemen naar de kerk en deze deponeren in de daarvoor bestemde bakken.
De diaconie zorgt er voor dat de ingeleverde goederen bij de voedselbank komen.

Bent u niet in de gelegenheid iets mee te brengen naar de kerk, dan is een gift ook altijd van harte welkom op rekeningnummer: NL12RABO0156753197 t.n.v. Stichting Voedselbank Dongeradeel. Meer info op www.voedselbankdongeradeel.nl