De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Gezocht….. per direct !!!

Een bezorger voor ons kerkblad Geandewei op Kalmusstraat, Mearsloatswal en de Rugebolstraat.

Dit zijn samen 29 adressen.

Wie van u wil deze taak op zich nemen om 1 x in de twee weken ons Kerkblad te bezorgen?

U kunt dit laten weten op het kerkelijk bureau, tel. 293650 of via de email: kerkelijkbureau@pgdaw.nl

Ambtsdragers 2019

In de wijkgemeente nu en in de hele PGDAW vanaf begin 2020 zijn nieuwe ambtsdragers nodig:

- allereerst een jeugdouderling. Dit is belangrijk voor het betrekken van jongeren bij de gemeente en bij het geloven.

- enkele ouderlingen. We hebben de laatste jaren het pastorale werk in de gemeente grondig aangepakt. Er zijn - naast de contactpersonen - nog steeds mensen nodig die binnen en vanuit de kerkenraad het pastoraat een gezicht geven.

- enkele diakenen. Onderling hulpbetoon is van alle tijden en nog nooit achterhaald. Er zjn nog steeds enkele mensen nodig die ons helpen diaconaal te leven.

Mocht u eens met ons willen overleggen of het wat voor u is? Graag. Meld u dan bij de scriba. Mocht u ons willen wijzen op iemand die u capabel acht voor een taak? Ook graag melden bij de scriba.

 

Wie doet de afkondigingen?

In elke kerkdienst worden enkele mededelingen gedaan door de kerkenraad. Deze worden meestal op vrijdag opgeschreven en in de kerk gelegd. Nu zoeken we iemand die wekelijks het briefje met de afkondigingen/mededelingen wil schrijven. De informatie wordt per e-mail geleverd.

Wie is bereid dit een poosje te doen? Graag melden bij onze scriba.

 

Overzicht diensten 2019, eerste helft

Om elkaar beter te leren kennen is er regelmatig een kerkgebouw dicht. Dan kerken we bij elkaar. We hebben een overzicht gemaakt. Het ligt in De Fontein om meegenomen te worden.

 

DRINGEND VERZOEK VOOR HOOFDBEZORGER GEANDEWEI HOEDEMAKERSPOLDER!!!

Het betreft het uittellen en de bezorging van Geandewei naar 7 bezorgers in de Hoedemakerspolder; meestal één keer in de twee weken. O.a. zomers en rond de jaarwisseling één keer in de drie weken. De exemplaren van Geandewei zouden ook bij de hoofdbezorger kunnen worden opgehaald. Het zou zeer jammer zijn dat, Geandewei niet zou kunnen worden bezorgd op de betreffende adressen in de Hoedemakerspolder. Helaas kwamen er geen aanmeldingen op een vorige oproep in Geandewei.

U kunt zich, graag zo spoedig mogelijk, opgeven bij het kerkelijk bureau. Op woensdag geopend van 9.00 – 12.00 uur. Of telefonisch: 0519-293650. Of per e-mail: kerkelijkbureau@pgdaw.nl. (Iedereen kan uiteraard ook als tussenpersoon een naam doorgeven.)  

Vacatures 2018

Een poosje geleden hebben we al eens laten weten dat er verschillende vacatures zijn of komen in de wijkgemeente. Op verschillende manieren zoeken we naar vervulling van die lege plekken. Het is inmiddels zo ver dat we u iets kunnen laten weten.

– In de eerste plaats kunnen we meedelen, dat enkele lege plekken gelukkig worden opgevuld.

Diaken: dhr. K. van der Velde, Suupmarkt 8

Lid (moderamen) AK: mevr. A. Hiemstra-Meekma, Burdaarderstrjitwei 16

Notulist kerkenraad: dhr. F.Oosterhuis, Drs. S. van Tuinenleane 59

Secretaris Raad van Kerken: dhr. E. Wagenaar, Dokkumerloane 26

Contactpersoon: mevr. P.Hacquebord-Bulthuis, Rondweg-West 29-4

Taakgroep Eredienst: mevr. J. Smit-Krol, Kapellaan 20

Taakgroep scribaat: scriba wordt mevr. K. Minnema, Meester Bruningstraat 4. Ze is tijdelijk niet beschikbaar en wordt - eveneens tijdelijk - vervangen door dhr. W. Wendelaar Bonga, Flecht 12. Lid van de taakgroep scribaat wordt dhr. R.Hellingwerf, Wilgenlaan 29.

– Ten tweede laten we weten, dat enkelen nog nadenken over een taak in de wijkgemeente.

En ten derde, dat we ons met name zorgen maken over de invulling van pastorale taken. We zoeken nog naar enkele pastorale ouderlingen, een jeugdouderling, enkele contactpersonen (bezoekers), ouderling gemeenteopbouw. Een hele periode beslaat in de regel vier jaar, maar dat kan bij ons ook anders. We zouden het erg op prijs stellen wanneer verschillende gemeenteleden een poosje mee zouden doen. Het is in ieder geval heel boeiend werk!

– De bevestiging van ambtsdragers vindt plaats in de dienst op zondag 3 juni. Dit betreft dus degenen die lid worden van de kerkenraad: diaken en ouderlingen.

Uw reactie graag naar de scriba van de wijkkerkenraad.

scribaat.defontein@gmail.com of 06 2533 1682

 

Beameraar gevraagd

Ons beamteam stelt elke week de presentatie samen voor de dienst op zondag. De leden van het team doen dit om de beurt. Er is plaats voor enkele nieuwe beameraars. Wie wil helpen? Graag contact opnemen met onze koster Maaike Holwerda.

Theologische inbreng gevraagd

In onze wijkgemeente zijn enkele gespreksgroepen die eens per maand bijeen komen. Ze missen helaas de theologische inbreng nu ds Van der Goot ziek is. Wie in Dokkum (of rondom Dokkum) voelt er voor om een theologische bijdrage te leveren aan één of twee gespreksgroepen? Opgave bij Bert Muller, bertmuller5560@gmail.com

Computermensen gevraagd

Bij het verwerken van allerlei gegevens in verschillende computerbestanden kunnen we zo nu en dan de inbreng gebruiken van enkele mensen die handig zijn met de computer. Een leuk klusje voor een paar jonge gemeenteleden dachten we. Wie wil eens een keer helpen? Inlichtingen bij onze scriba, mevr. J. van der Weide-Wester.

De taakgroep Gemeenteopbouw is op zoek naar een enthousiaste collega.

Bent u geinteresseerd? Laat dat dan één van de taakgroepeden weten, zij helpen u dan verder.

Contact, Gemeenteopbouw.defontein@gmail.com   

 

Taken in de wijkgemeente 6 april 2018
Gelukkig, er zijn enkele vacatures ingevuld. Hartelijk dank!
We zoeken nog een paar mensen voor het bezoekwerk: pastorale ouderlingen en contactpersonen (bezoekers). Doet u een poosje mee? Informatie bij Henny Rietberg, tel. 22 14 44.
Ook een jeugdouderling is zeer welkom.

Oppassers gevraagd!

Wij, van de kinderoppas in de Fontein, zoeken nieuwe oppassers om ons team te versterken!

Het gaat om 1 keer in de 5/6 weken ongeveer anderhalf uur oppassen op de kinderen van 0 tot 4 jaar tijdens de kerkdienst. Lijkt het je leuk? Mail dan naar jannexhiemstra@hotmail.com.

We horen graag van je!

Team oppassers
 

Vanuit de Taakgroep Eredienst

-Pianist gezocht!

Voor begeleiding van de zanggroep en als onderdeel van de band van De Fontein zijn we op zoek naar een PIANIST. Heb je enige ervaring in het begeleiden van gospelmuziek op de piano en lijkt het je leuk zo mee te werken in kerkdiensten? Meld je dan zo snel mogelijk aan bij eredienst.defontein@gmail.com of neem contact op met één van de leden van de taakgroep eredienst.

Speel je zelf geen piano, maar ken je iemand die wel aan de omschrijving voldoet? Geef de naam dan gerust door aan de eredienst.defontein@gmail.com . Dan nemen wij contact op met diegene.

Dank voor jullie aanmeldingen!

Taakgroep Eredienst

.