De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Taakgroep Jeugd

De taakgroep Jeugd wil tieners op hun eigen manier laten kennismaken met het geloof en Jezus Christus. Om dat te realiseren worden er activiteiten gedaan die gericht zijn op kennis, beleving en ervaringen. Dat kunnen binnen- en ook buitenkerkelijke activiteiten zijn.

In principe is er elke maand voor de jeugd een tienernevendienst in de Fontein en wordt tijdens palmpasen samengewerkt door het maken van palmpasenstokken met de kindernevendienst. Ook kan gedacht worden aan medewerking van de jeugd aan een kerkdienst.

Omdat de jeugd niet in wijken denkt, wordt voor de tieners ook aansluiting gezocht bij het wijkoverstijgend jeugdwerk. Hierbij speelt de jeugdraad een belangrijke rol en wordt regelmatig gebruik gemaakt van de kerkelijk jeugdwerker Renetta Jansma.

Het aanbod van de jeugdraad:

  • Catechese
  • Gespreksgroepen
  • Topaz
  • Qrius
  • Sportkerk

Flyer kinder- en jeugwerk PGDAW: