De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Taken Gemeenteopbouw

De taakgroep gemeenteopbouw houdt overzicht over alle activiteiten van de wijkgemeente m.b.v. het systeem van strategische navigatie. Binnen het kader van het beleidsplan dat door de kerkenraad is vastgesteld bewaakt de taakgroep de activiteiten van de andere taakgroepen om te zorgen dat gebeurt wat is afgesproken. Tevens worden er nieuwe activiteiten gestimuleerd. Daar waar activiteiten dreigen vast te lopen biedt de taakgroep ondersteuning. Bij nieuwe ontwikkelingen doet de taakgroep voorstellen aan de kerkenraad voor vernieuwing en/of aanpassing van activiteiten.

Vanuit het beleid denken we aan de volgende thema's:

 • Beleid/organisatie (herstructurering pastoraat)

 • Gastvrijheid (welkomscomité, kerk als buurthuis)

 • Vorming & toerusting

 • Evangelisatie (aandacht voor randkerkelijken)

 • Ontmoeten

 

Te denken valt aan de volgende activiteiten:

 • Gespreksgroepen

 • Groothuisbezoeken/ontmoetingsavonden

 • Welkomscomité

 • Bezoekbriefjes bij het avondmaal

 • Startzondag

 • Gemeentezondag

 • Fontein activiteiten commissie (FAC)

 • Spelmateriaal voor kinderen bij het koffie drinken