De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

De Diaconie van de Fontein

Diaconale taken:

 • Collecteren.

 • Verzorging Heilig Avondmaal.

 • ZWO.

 • Uitbetaling bezoekwerk

 • Helpende handen.

 • Signalering noden.

 • Kerkvervoer.

---------------------------------------------------------------------

Het collecteren.

Elke zondagsdienst zijn er 2 collecten volgens vastgesteld collecterooster.

 • De 1e collecte (rode ponkjes) is altijd voor de Diaconie.

 • De 2e collecte collecteren is voor de Kerk.

Verzorging door 1 diaken en 1 vrijwilliger uit de gemeente.

Het Avondmaal verzorgt de Diaconie 4x per jaar.

Brood als symbool voor Jezus’ lichaam. Wijn als symbool voor Jezus’ bloed.

 • Afwisselend zittend of lopend Avondmaal.

Coördinatie Klaas vd Velde.

Taakgroep ZWO staat voor de 3 werkvelden:

 • Zending.

 • Werelddiaconaat.

 • Ontwikkelingssamenwerking.

Doelstelling:

 • Gemeente informeren over Kerk in Actie, Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

 • Bewustwording over armoede en ongelijkheid in de wereld.

Coördinatie: Gerard Noordhuis.

Uitbetaling bezoekwerk-bonnetjes van contactpersonen.

Ouderenmiddag voor gemeenteleden uit wijk 3 waar introducees ook van harte welkom zijn.