De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Omzien naar elkaar

Het komt soms voor dat de kerkenraad niet of pas laat hoort dat mensen ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis zijn of worden opgenomen. Dat kan ook zijn bij een blijde gebeurtenis, zoals geboorte van een baby. Dat komt mede doordat de wijken zo groot zijn, maar ook omdat mensen dat zelf niet melden. Er zijn mensen die het niet op prijs stellen dat het gepubliceerd wordt, maar dat horen wij dan wel. Uiteraard wordt dit gerespecteerd. Daarom een oproep aan iedereen: meld alstublieft dit soort zaken bij uw contactpersoon of uw pastorale ouderling. Ook als bij u in de buurt zoiets gebeurt, en u heeft de indruk dat de kerk niet weet wat er aan de hand is, laat het uw contactpersoon weten. Wij zijn immers samen verantwoordelijk voor het wel en wee van de gemeente en daar hoort bij: omzien naar elkaar.

Taakgroep pastoraat