De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Kerkrentmeesters

ALGEMEEN:

  • De wijkkerkrentmeester is verantwoordelijk voor de vermogensrechtelijke zaken binnen de wijkgemeente “De Fontein” (de stoffelijke zaken) voor zover niet van diaconale aard.

  • De zorg voor en rond het kerkgebouw met eventuele bijgebouwen e.d. en de inventaris.

  • De zorg voor een goede gang van zaken tijdens de kerkdiensten o.a. het goed functioneren van geluidsinstallatie, ringleiding, kerkradio, beamer, verwarming, orgel e.d.

  • Beheer van wijkbudget en afhandelen van betalingen e.d. van wijkactiviteiten.

 

VERJAARDAGSFONDS:

  • De opbrengst van het fonds wordt gebruikt voor de vernieuwing van het interieur van de Fontein.

 

KERKOMROEP:

           http://gasthuiskerk-bolsward.nl/images/kerkomroep.png

  • De kerkdiensten zijn te beluisteren via internet op www.kerkomroep.nl  (klik op het plaatje)

  • Voor vragen over een kerkweb radio (kastje), het nemen van een abonnement of het doorgeven van een storing kunt u terecht bij dhr. A.Penninga , tel. 0519--296372.

     

GEDACHTENISTEGELTJE:

  • Op de zondag na het overlijden van een gemeentelid wordt deze herdacht in de kerkdienst. Een tegeltje met de naam van de overledene wordt op de gedachtenis tafel gelegd. We zingen een lied, dat door de familie is uitgekozen.

 

 

 

CONTACTGEGEVENS:

voorzitter bij toerbeurt  

secretaris

A.Penninga

tel : 296372  

e-mail ;   a.penninga@knid.nl

penningmeester
J. van der Velde
tel.: 70 12 96 
e-mail:  jacob_velde@hotmail.com

Bankrekening nr. NL 70 FVLB 0635807858 t.n.v. penningmeester wijkgemeente “De Fontein”.