De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Heilig Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal valt onder de verantwoording van de diaconie.

In de Fontein vieren we op 5 zondagen per jaar het Heilig Avondmaal.
We doen dat wisselend voor wat betreft de vorm: zittend/traditioneel of een vorm van lopend avondmaal.
Op Witte Donderdag vieren we ook het Heilig Avondmaal. De vorm is hier niet vooraf vastgesteld. (in een kring of lopend, enz.)

Het Heilig Avondmaal is er voor iedereen.