De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Contactadres eredienst

Vanuit de taakgroep eredienst

– Vernieuwing

Vernieuwing is een term die we vaak tegenkomen, daar waar nagedacht wordt over de invulling van onze zondagse kerkdiensten. Sommigen zullen zich direct aangesproken voelen door deze term; anderen eerder wat afgestoten.

Een oproep tot vernieuwing suggereert dat ‘het oude’, zoals het nu gaat, niet meer voldoet. De vraag is of deze term dan recht doet aan al het goede wat we al hebben in onze zondagse erediensten. En wat maakt een eredienst eigenlijk ‘goed’?

De taakgroep eredienst zet zich ervoor in om steeds weer te kijken hoe we kunnen zorgen dat onze diensten ‘goed’ zijn. Soms zoeken we inderdaad ‘vernieuwing’. (Denk aan de Top-2000 dienst die we oudejaarsavond mochten vieren, of de 'kliederkerk' die we rond Hemelvaartsdag hadden.) Soms putten we uit oudere bronnen. (Zoals de dienst van eind oktober die in het teken van de Reformatie stond.)

In de komende edities van Geandewei willen we u graag inspireren om mee te denken over hoe we in onze wijkgemeente de eredienst willen vieren. Een term die hierbij nog wel eens voorbij zal komen is ‘veelkleurigheid’.

Nu alvast concreet de volgende oproep:

Wie wil er met ons meedenken en meedoen in de voorbereiding van de diensten in de stille week voor Pasen? U kunt mailen naar eredienst.defontein@gmail.com als u hieraan wil bijdragen, of als u een andere bijdrage in de voorbereiding van diensten wilt leveren.