De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Predikant (vacant)


Preses

P. Beintema,
De Woudhorne 33,
9101 DE Dokkum

Tel. 06 83 83 63 13
Email: beintema.p@knid.nl


Scriba

Wybren Wendelaar Bonga

Flecht 12,

9103 PH Dokkum

Tel 0519 22 20 96

Email wybrenwendelaar@gmail.com

 

Pastoraat secties 2, 3 en 6


Ds. G. Rol,
Julianastraat 40,
9801 BP Zuidhorn

Tel. 0594 69 73 84
Email: oivi84sa@kpnmail.nl


Pastoraat sectie 1, 4 en 5

Ds. E.P. Muilwijk-Huis,
v Harenstraat 65,
9076 BT St. Annaparochie

Tel: 0518 40 14 61
Email: e.p.muilwijk-huis@xs4all.nl


Taakgroep eredienst

Sjoek Nutma,
Drs. S. van Tuinenleane 47,
9103 PS Dokkum

Tel. 0519 22 17 45
Email: sjoek.nutma@knid.nl


Taakgroep gemeenteopbouw

Pieter Buwalda,
J.G.M. Demesstraat 6.
9103 NC Dokkum

Tel. 06 83 20 57 37
Email: buwal039@gmail.com


Taakgroep diaconaat

Meindert Lawerman,
Drs. S van Tuinenleane 25,
9103 PJ Dokkum

Tel. 0519 24 23 80
Email: meindertenhilly@knid.nl


Taakgroep jeugd

Johan Dreijer,
Beukenlaan 34,
9103 RA Dokkum

Tel. 0519 29 54 50
Email: j.dreijer@knid.nl


Taakgroep beheer

Arend Penninga,

Tel. 0519 29 63 72
Email: a.penninga@knid.nl


Koster

Maaike Holwerda,

Tel.  06-13063639


Email: maaikeholwerda1@gmail.com 

Pastores

 

Ds G. Rol

Julianalaan 40, Zuidhorn                                                

Tel. 0594 697384

Email oivi84sa@kpnmail.nl       

  Ds. E.P. Muilwijk-Huis

  van Harenstraat 65, St. Annaparochie                                         

  Tel. 0518 401461

  Email  e.p.muilwijk-huis@xs 4all 
  

 

 

 

Koster

Kerkelijk bureau

 

Voorzitter

Scriba