De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Adressen Protestantse Gemeente Dokkum–Aalsum–Wetsens

Pastoraal meldpunt: 06-2138 2081

Via dit nummer kan een ieder zich melden voor pastoraal contact.

 

Predikanten

Ds. E.P. Muilwijk–Huis, Van Harenstraat 65, 9076 BT Sint Annaparochie. Tel.: 0518–401461. E-mail: e.p.muilwijk-huis@xs4all.nl

Ds. J.P. Oosterhoff, Lou Sanen 20, 9137 RE Oosternijkerk. Tel.: 0519-346420
E-mail: ds.jpoosterhoff@pgdaw.nl.

Ds. G. Rol, Julianalaan 40, 9801 BP Zuidhorn. Tel.: 0594–697384. E-mail: oivi84sa@kpnmail.nl

Ds. H. F. de Vries, Albertus Nautastrjitte 2, 9145 TC Ternaard.

Tel.: 06-12238840 of 0519–571330. E-mail: ds.hfdevries@pgdaw.nl

 

Kerkelijk werkers

G.M. Jelsma–de Jong, Dwarssingel 11, 9216 WL Oudega (Sm.). Tel.: 06-10589992. E-mail: pastor.gmjelsma@pgdaw.nl

H. Karssies – Kaptein, Foarwei 42, 9104 BX Damwoude. Tel.: 0511–401536. E-mail: pastor.hkarssies@pgdaw.nl

 

Jeugdwerker

R. Jansma–Hiemstra, Rietgans 7, 9101 XJ Dokkum. Mobiel: 06-14830021

E-mail: jeugdwerkerdokkum@gmail.com

 

Kerkenraad

Voorzitter: R. Zijlstra – Ytsma, Wettermûne 23, 9102 EA Dokkum. Tel.: 0519–295738. Mobiel: 06 40111849. E-mail: voorzitter.kr@pgdaw.nl

Scriba: A. Meekma, Doniawei 106, 9104 GP Damwâld. Mobiel: 06-23737233.

E-mail: scribakr@pgdaw.nl

 

College van Diakenen

Voorzitter: J. Schaap, Verzetsstrijder 6, 9102 DN Dokkum. Tel.: 0519–294398. E-mail: voorzitter.cvd@pgdaw.nl 

Secretaris: W. de Vries, Olivier van Keulenlaan 10, 9101 VR Dokkum. Tel.: 0519-294804. E-mail: secretariaat.cvd@pgdaw.nl 

Penningmeester: J. de Boer, Swanneblomstrjitte 32, 9101 EK Dokkum. Tel.: 0519-293189. Mobiel: 06 22012590. E-mail: penningmeester.cvd@pgdaw.nl

 

 

College van kerkrentmeesters:

Voorzitter: P. Beintema, De Woudhorne 33, 9101 DE Dokkum. Mobiel: 06-83836313. E-mail: voorzitter.cvk@pdaw.nl

Secretaris: J. Benedictus, Het Golden Cruys 16, 9102 DA Dokkum. Tel.: 0519–296642. E-mail: secretariaat.cvk@pgdaw.nl

Penningmeester: J. van der Velde, Kouwe 18, 9103 PE Dokkum. Tel.: 0519-701296. E-mail: jacob_velde@hotmail.com

 

Kosters

Kerkelijk Centrum De Herberg, Dokkum: K. van Dellen. Mobiel: 06–46581851. E-mail: klaske.vandellen@outlook.com

Kerkelijk Centrum De Fontein, Dokkum: M. Holwerda. Mobiel. Mobiel: 06–13063639. E-mail: maaikeholwerda1@gmail.com

Kerkelijk Centrum Grote – of Sint Martinuskerk, Dokkum: A. W. Wiersma. Mobiel: 06–12412053. E-mail: awwiersma@hotmail.com

Reserveringen: Mobiel: 06–13063639. Email: maaikeholwerda1@gmail.com

Sint Catharinakerk, Aalsum: K. van Dellen. Mobiel: 06–46581851. E-mail: klaske.vandellen@outlook.com

 

Kerkgebouwen

Grote– of Sint Martinuskerk, Markt 2, 9101 LS Dokkum. Mobiel: 06-12412053

De Herberg, Haddraversweg 1, 9101 XA Dokkum. Mobiel: 06-46581851.

De Fontein, Op de Keppels 3, 9101 DG Dokkum. Mobiel: 06-13063639.

Sint Catharinakerk, Mockamawei 4, 9121 CB Aalsum. Mobiel: 06-46581851.

 

Kerkelijk Bureau

Adres: Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum; Postbus 36, 9100 AA Dokkum. Tel.: 0519-293650. Email: kerkelijkbureau@pgdaw.nl. Openingstijd: Woensdag 10.00 – 12.00 uur.

 

Redactie Geandewei en Website

Email: pr.algemeen@pgdaw.nl

Contactpersoon: H. Kuindersma, De Woudhorne 110, 9101 NP Dokkum. Tel.: 0519–295471. Mobiel: 06-55940034.


 

 

 

Pastores

 

Ds G. Rol

Julianalaan 40, Zuidhorn                                                

Tel. 0594 697384

Email oivi84sa@kpnmail.nl       

  Ds. E.P. Muilwijk-Huis

  van Harenstraat 65, St. Annaparochie                                         

  Tel. 0518 401461

  Email  e.p.muilwijk-huis@xs 4all 
  

 

 

 

Koster

Kerkelijk bureau

 

Voorzitter

Scriba