De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Collecten

Iedere zondag zijn er de kerkdiensten twee collecten.

De eerste collecte is bestemd voor diaconie. Het doel hiervan wordt vastgesteld door het College van Diakenen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk en wordt
vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters.

Jaarlijks worden er op advies van de PKN een 14-tal landelijke diaconale collecten ingeroosterd, die onze diaconie dan ook afdraagt aan bijv. Kerk in Actie, Werelddiconaat, Zending.

De overige 1e collecten zijn voor onze eigen diaconie en bestemd voor diverse doeleinden. Te noemen: het wijkwerk, bloemengroet, attenties. Speciaal te benoemen de collecte voor de actie 'Minima', de actie die de diaconie inmiddels bijna tien jaar aan het einde van het jaar houdt om de echte minima een klein (financieel) steuntje in de rug te geven.