De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Scriba

Wybren Wendelaar Bonga

Flecht 12, 9103 PH Dokkum

Tel 0519 22 20 96

Email: wybrenwendelaar@gmail.com

 

Berichten Geandewei

Folkert van der Kooi,

Woudweg 10, 9101 VL Dokkum 

Tel.: 0519 223430.  

E-mail: f.vanderkooi1@knid.nl. (Vergeet het cijfer 1 niet !)

 

Berichten Website De Fontein

Jan van Zalk,

de Woudhorne 134, 9101 NR Dokkum

Tel 519 296781

Email: janvanzalk_01@hotmail.com