De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Informatie van de taakgroep Pastoraat.


contactpersSECTIE 1
  
Postbezorger sectie 1: L. Jansma  
Diaken sectie 1: W. de Vries  
Ouderling: P. Spriensma:   
1.1 R. Stelpstra-Greijdanuscontactpers.Ds. J.W.B. Cohenstraat, K. van Dijkstraat
1.2 D. & S. van der Galiëncontactpers.J. Wiemersstraat, Miedemastr. 21/41
1.3 S. Groscontactpers.Miedemastr. 40 t/m 66, Wendelaar Bongastr.
1.4 A. Penningacontactpers.J. G. M. Demesstraat. Miedemastr. 2/38
1.5 H.J.Braaksma-de Boercontactpers.van Tuinenleane 39 t/m 59, van Stratenplein
1.6 A. de Jong-Wiegersmacontactpers.van Tuinenleane 5 t/m 34
1.7 K. de Haan-Vissercontactpers.P.O.Brouwerstr. Kammingastr. P.G. Obermanstr.
1.8 P. Spriensmacontactpers.Miedemastraat 3/17
Ouderling: (Vacature)   
1.9 F. Nicolai-Smitscontactpers.Da. A.M.L. Frevelstraat, J.Droststr. J.Jousmastr.
1.10 F. Nicolai-Smitscontactpers.Gen. J.P. Gauthierlaan, Gebr. Woudsmastraat
1.11 B. van der Bijcontactpers.D. Hansmastrjitte
1.12 M.Wagenaar-Doggencontactpers.Keuningstraat
1.13 W. Goetcontactpers.D.Huyser van Reenenstraat
1.14 B. v/d Bijcontactpers.Einekoer 1/8, Rinbank, Spegel, Leide
1.15 J. Slagter-Oostijencontactpers.Einekoer 9 t/m 17, Sitwal, Flecht, Koaidobbe
1.16 E. Brandsma-Brouwercontactpers.Kouwe

 

SECTIE 2

  
Postbezorger sectie 2: Y. Atema  
Diaken sectie 2: G. Noordhuis  
Ouderling: Y. de Vries:   
Contactpersonen:   
2.1 D. Bult-Wijmacontactpers.Koningsvaren 2 t/m 24, Waterranonkel 2 t/m 12 even
  Weegbree oneven nummers
2.2 K. Cuperus-Bosmacontactpers.Weegbree even nrs. Wilgenlaan 82 t/m 108
2.3 A. Nieuwenhuis - Rozemacontactpers.Wilgenlaan 27 t/m 61
2.4 J. Wendelaar Bonga-Koreecontactpers.Wilgenlaan 68,70,76,78
2.5 M. Westracontactpers.Meidoorn 1-7, 2-10
2.6 Afke Ademacontactpers.Haagwinde
2.7 S. Hiemstracontactpers.Iepenlaan 30 t/m 58 even, 39 t/m 51
2.8 A.T. Kangercontactpers.Meidoorn 9 t/m 37, 12 t/m 32
2.9 H.M. Wiglema-van der Laancontactpers.De Berken, Iepenlaan 60 t/m 68
2.10 R. & F. van Dellen Westracontactpers.Iepenlaan 2, 1-23, Zonnedauw, Lijsterbes 2-12, 1-15
  Hazelaar
Ouderling: G. Woudstra:   
2.11 B.J.H. van der Veen-Kempercontactpers.Iepenlaan 2-28, 25-37
2.12 A.T. Kangercontactpers.Lijsterbes 17-33, 14-18
2.13 P. de Jongcontactpers.Elzenlaan 1-41
2.14 H. Talstra-de Jongcontactpers.Elzenlaan 43-111
2.15 B. de Haan-de HaanpostbezorgingBeukenlaan 2-42, Parklaan postbezorgen
2.16 J. Wendelaar Bonga-Koreecontactpers.Beukenlaan 44-124
2.17 S. Schoorstracontactpers.Jasmijn, Wilgenlaan 1, 3, 2-10
2.18 P.Vlasmacontactpers.Wilgenlaan 5-25, 12-42
2.19 H. Pander-Postcontactpers.Fonteinkruid, Lisdodde, Waterranonkel 1-27 oneven
2.20 A. Meindertsmacontactpers.Waterranonkel 16-40 ev, 29-39 onev
   
SECTIE 3  
Postbezorger sectie 3: S. Bijland  
Diaken sectie 3: J. Hiemstra  
Coördinator: A. Jellema-Hiemstra  
3.1 C. Holwerda-Dijkstracontactpers.Op de Keppels, Talmastraat
3.2 A. Geertsma-Polstracontactpers.Mearsloatswâl 31 t/m 53 en 17,19.
3.3 J. Hoekstracontactpers.Burgemeester de Vriesstraat
3.4 mw A.Wiersma-van der Veencontactpers.Mearsloatswal 10 t/m 28
3.5 Fam. S. Prinscontactpers.Boargemaster Jonkerstrjitte
3.6 Mw. G. Schaapcontactpers.Bonifatiuspolder 2-30even en32-82even
3.7 G. Osinga-Kramercontactpers.Rugebolstrjitte
3.8 G. Kootstra-Tademacontactpers.Swanneblomstrjitte,
3.9 F. Tijsma-Bosmacontactpers.Pinksterblomstrjitte, Boterbloemstr. Finneblomstr,
3.10 A. Hellingwerf-Doumacontactpers.Mearsloatswal 129 t/m 169
3.11 A. Bijland-Schroorcontactpers.Zuringstraat en Klaverstraat
3.12 A. Zijlstra-Steenstracontactpers.Mearsloatsw. 71/127
3.13 A. Hellingwerf-Doumacontactpers.Kalmusstraat
3.14 A.v/d Veencontactpers.Hillebrandstr. 15.20.21.23.24.34.36. T.Brandsmastr.
3.15 C.Osingacontactpers.Festus Hommiusstraat oneven
3.16 A.Jellema-Hiemstracontactpers.Festus Hommiusstraat even
  Fuldastraat, Bonifatiuspolder oneven 5 t/m 33
3.17 G. Zijlstracontactpers.Liobastr, Creditonstr, Ds. Scheltemastr, Bruningstraat
3.18 G. van der Werff-Bergcontactpers.Liudgerleane
   
SECTIE 4  
Postbezorger sectie 4: F. DE VRIES  
Diaken sectie 4: A. Kuipers  

Ouderlingen: Jan en Henny Rietberg 

Coördinator: Swanie Wiersma van der Veen.
 

  
4.1 J. Hamstracontactpers.Altingstraat 1,4,8,10 en 12
4.2 W. de Haancontactpers.Altingstraat vanaf 16 / Potterstraat 1 t/m 16
4.3 A. Dekema-Cuperuscontactpers.Bronlaan / O. van Keulenlaan
4.4 A. van der Haagcontactpers.Kapellaan
4.5 P. Hacquebordcontactpers.Strobosserweg, Danwaldsterreedsje
4.6 M. Ufkes-Wijbengacontactpers.Hogedijken 1,2,3,5,7,7a,9,33,39,49
4.7 J. Nienhuis-Stiemsmacontactpers.Hogedijken 12,14,21A, 23,27a,29,31,35,
4.8 Jan en Henny Rietbergcontactpers.8 buitenadressen (post via de mail)
4.9 J. Kingma-Cuperuscontactpers.Woudweg oneven 1-105
4.10 H. Jilderdacontactpers.Woudweg 63,65,71.77
4.11 J. Kingma-Cuperuscontactpers.Badweg
4.12 J. Quarrécontactpers.Woudweg even 2-138
4.13 Y. Visser -Bilkercontactpers.Grimma Herna, Birdaarderstr.wg. 13-23, 26-44
4.14 S. Feenstracontactpers.Birdaarderstraatweg 1-11, 2-24, Lyceumweg
4.15 Ypkje - Bilkercontactpers.Het Woudven, Bonifatiusplein
   
SECTIE 5   
Postbezorger sectie 5: G. DE VRIES  
Diaken sectie 5: K. v d Velde  
Ouderling: K. Geertsma:   
5.1 M. de Vriescontactpers.de Omloop 5-2 en 5-5, Hoedemakersweg 78,
5.2 M. de Vriescontactpers.de Omloop
5.3 R. van der Ploegcontactpers.van Kleffensstr., A.J. v/d Poortstraat, Altenastreek
5.4 Koert Geertsmacontactpers.Hoedemakersweg 86.
5.5 E. Haarsma-Wierstracontactpers.Rondweg-N. 54/B/08, Birdaarderstr.wg 123 claercamp
5.6 N. van Klaarbergencontactpers.idem.
5.7 M.Torensma-Zijlstracontactpers.Rondweg W, Birdaarderstr.wg 25 - 68
  Pr. U. Huberstr, J. Hilaridesstr. CG Schraderstr.
  Helderstraat, Hoedemakersweg, v. Kleffensstr.
  Dr.J. Bouriciusstr. Van Aisemastr.
5.8 K. GeertsmamailcontactOverige voorkeursleden in Dokkum
  Fockemastr. Brokmui, Suupmarkt, Het Golden Cruys
  Oranjewal.
5.9 J.E. Geursen-Smitscontactpers.Woudhorne 1-26 2-32.
5.10 D. en B. Keekstracontactpers.Woudhorne 33 t/m 44, 45 en 75-99(onev.)130-142(even)
  Woudhorne 57, 67-73 en 101-107(oneven)
  Woudhorne 108-128 en 144-150(even)
Ouderling: D. de Jong:   
Nieuw Dockaheem  
5.11 S. Veenstracontactpers.Birdaarderstraatweg 25-29 ND
5.12 A. Hiemstra-Wijnsmacontactpers.Birdaarderstraatweg 25-29 ND
SECTIE 5  
5.13 N. & K. Hoexum          waarn. ouderl. K. Geertsmacontactpers.Woudhorne 46-82(even) 47-55, 59-65(oneven)
5.14 S. Wiersma-v/d Veen  waarn. ouderl. K. Geertsmacontactpers.Woudhorne 84-106(even)
  Sybrandahûs en Burdaarderstrjitwei 88, 141
Waarn. ouderling: fam. Rietberg  
5.15 Jantina Hoekstra-Bergsmacontactpers.Medwert, Dieuwert, Bauwert, Alde Terp, Fibula,
  Pliniusplein, Bierumterp, Kleffens, Tjessens
  Spriens, Rhoderterp
   
SECTIE 6  
Waadwente Kerkelijk werker: Ds. Greetje Rol
   
Elders wonenden