De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Leden van de taakgroep jeugd

Ouderling:

Vacature

Gemeenteleden:

Gretha Peters

Johanna Krol

Gerrit Jouke Elsinga

Johan Dreijer

vacatures