De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Leden van de taakgroep gemeenteopbouw

Ouderlingen

Pieter Buwalda

Francien de Haan

Bert Muller

Gemeenteleden

Arda de Boer

Klasina de Wilde

Vacature